VB-Groep

Nieuwbouw appartementen De Jonkvrouw Geldrop

Plaats Geldrop
Opdrachtgever WoonInc.
Programma 69 appartementen in deelplan 4
Bekijk alle gegevens

Nieuwbouw in een groene omgeving

Ter hoogte van het station Geldrop wordt het project "De Jonkvrouw" gerealiseerd. Het project bestaat uit vier plandelen:

  • plandeel 1: Zorgwoningen voor Lunet Zorg
  • plandeel 2: Zorgwoningen voor Vitalis
  • plandeel 3: Zorgwoningen voor Wooninc.
  • plandeel 4: 3x 23 koopappartementen

In plandeel 1 en 2 zijn zorgvoorzieningen voor ouderen gerealiseerd waarvan een deel met intramurale zorg. Plan 3 wordt gezien als het hoofdgebouw van De Jonkvrouw en bestaat uit sociale huurappartementen. Aan de zuidzijde van de fietstunnel komen drie woongebouwen met appartementen in de vrije sector; deze vallen onder plandeel 4.

Plannen aangepast is samenspraak met buurt

“Een perfect voorbeeld van burgerparticipatie”, werd door meerdere partijen uitgesproken. Belanghebbenden zijn intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van De Jonkvrouw in Geldrop. De opmerkingen die naar voren zijn gebracht vormden de basis voor het uiteindelijke stedenbouwkundige ontwerp. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van een actieve klankbordgroep.

De ideeën zijn verwerkt in een definitief stedenbouwkundig plan van Diederendirrix architecten.

Het resultaat is een breed gedragen plan van circa 200 woningen. Een afwisseling van huur- en koopappartementen voor ouderen met daarbij een ontmoetingsruimte en maatschappelijke voorziening.

Projectdetails

Plaats Geldrop
Opdrachtgever WoonInc.
Programma 69 appartementen in deelplan 4
Architect Diederendirrix Architecten