VB-Groep

Circulair bouwen

Circulair bouwen

Duurzaam bouwen en met name circulair bouwen staan momenteel volop in de belangstelling. Wij praten er niet alleen over maar doen het gewoon. Vanuit onze renovatie- en restauratie-achtergrond hebben wij volop ervaring met hergebruik van materialen, maar ook met emissievrij werken op de bouwplaats. En met onze ruime vestiging in Utrecht kan ons bedrijf fungeren als een hub voor binnenstedelijk bouwen.

Waarom duurzaam en circulair bouwen met Van Miltenburg Bouw & Onderhoud?

  • Ervaring met hergebruik van materialen
  • Ervaring met emissievrij werken
  • Hub voor binnenstedelijk bouwen

Circulariteit

Bij circulair bouwen gaat het er in basis om dat grondstoffen niet verloren gaan maar dat ze hergebruikt worden op minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau. Circulariteit komt tegenwoordig in bijna ieder bestek voor. Voor veel opdrachtgevers en bouwers is het nieuw om materialen en producten te hergebruiken. Wij werken echter ook veel in de restauratiesector, waar hergebruik juist het uitgangspunt is. Wij hebben daar dus ruime ervaring mee en nemen die ervaring weer mee naar elk volgend project. Wij denken ook bij renovaties graag met opdrachtgevers mee over de mogelijkheden van hergebruik. Of door een luchtbehandelingskast op te waarderen en kanalen en kabelgoten schoon te maken. Ook het raster van systeemplafonds laat zich prima hergebruiken en combineren met nieuwe plafondtegels. Kijken naar de mogelijkheden van hergebruik heeft onze sterke voorkeur boven het slopen en weggooien van allerlei kostbare materialen.

Emissievrije bouwplaats

Een steeds belangrijker item in bouwend Nederland is de emissievrije bouwplaats. Ook dat is voor ons bekend terrein. In de renovatiesector werken we veelal binnen met allerlei machines. Daar is diesel al langere tijd uitgebannen om te voorkomen dat mensen schadelijke uitlaatgassen inademen. Wij werken dus al met emissievrije machines, zoals elektrische bobcats en slooprobots. Ook in kwetsbare natuurgebieden werken we met bijvoorbeeld emissievrije elektrische kranen en betonpompen.

Hub

Diverse steden stellen steeds hogere eisen aan transport door de stad. Het aantal transporten én de transportmiddelen zijn daarbij belangrijk. Met onze ruime vestiging in Strijkviertel in Utrecht hebben wij de mogelijkheid om als bedrijf als bouwhub te fungeren voor binnenstedelijk bouwen. Dat betekent dat wij de bouwmaterialen voor een project op ons eigen terrein verzamelen en combineren, om zo het aantal transporten te beperken. We zijn gesitueerd nabij zowel de A2 als de A12 en kunnen daardoor diverse grote steden bedienen.

Elektrische fietsen

Voor binnenstedelijk bouwen in de stad Utrecht komt daar nog bij dat ons eigen personeel niet meer afhankelijk is van bedrijfsbusjes. We zitten op fietsafstand van het centrum, zodat personeel gebruik kan maken van elektrische bedrijfsfietsen. Dat scheelt vervuiling én parkeerdruk in het centrum, terwijl onze mensen ook nog eens sneller op locatie zijn.