VB-Groep

Lidmaatschappen

Wij vinden het erg belangrijk dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen en dat we de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid waarborgen. Daarom participeren we in diverse brancheverenigingen.

Onze lidmaatschappen

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hierin werken leden samen binnen regio's en afdelingen, vakgroepen en contactgroepen.

Netwerk Conceptueel Bouwen

NCB brengt vraag en aanbod op het gebied van conceptueel bouwen samen met als doel om duurzaam en betaalbaar wonen haalbaar te maken.