VB-Groep

School in transformatie: metamorfose voor Nimeto

18 juli 2023

De grootschalige verbouwing van Nimeto, de vakschool voor creatieve ruimtemakers in Utrecht, is anderhalf jaar na de start van de werkzaamheden geheel afgerond. Binnen het ambitieuze project werden twee oudere schoolgebouwen verbouwd, verduurzaamd én samengevoegd via een loopbrug. De school bleef gedurende het gehele project volledig in gebruik.

Nimeto vroeg Van Miltenburg als kosten- en planningsdeskundige zitting te nemen in het bouwteam. Vervolgens kregen we op basis van plan van aanpak en prijs de opdracht om de uitvoering op ons te nemen.

De oude gebouwen waren hard toe aan een update, en vanwege het toenemende aantal studenten was uitbreiding in de vorm van nieuwbouw nodig en er werd besloten de gebouwen aan weerszijden van de weg met elkaar te verbinden. Verder dienden alle installaties te worden vernieuwd om aan de huidige veiligheids- en duurzaamheidseisen en de Frisse Scholen normen te voldoen. Hiervoor werkten we samen met installatiebureau Limpid Blue.

Werken in vol bedrijf

In de zomervakantie van 2021 startten de werkzaamheden. De indeling van de gebouwen is volledig veranderd en aangepast aan de eisen van deze tijd en de onderwijsvisie van de school. Om een lichte en open leeromgeving te maken werd een aantal grote vides gerealiseerd, door grote delen van de bestaande vloer weg te halen. Alles werd zodanig gepland en georganiseerd dat de lessen ongehinderd en veilig konden doorgaan.

Een bijzondere bouwtechnische en logistieke klus was de realisatie van een loopbrug om de twee bestaande gebouwen met elkaar te verbinden. Hier zijn prefab betonelementen gebruikt, waarmee overlast in de omgeving tot een minimum beperkt werd.

Nimeto
Nimeto vide

Dankzij creatieve oplossingen van onze eigen mensen en onze partners en niet in de laatste plaats het aanpassingsvermogen van studenten, onderwijzend en ondersteunend personeel is de hele operatie bijzonder vlot verlopen. Anderhalf jaar na de start van de werkzaamheden, is de metamorfose van Nimeto (15.000 m2) voltooid!

Binnenstedelijke transformatie Nimeto

Meer weten over de aanpak van dit ambitieuze project in Utrecht?

Bekijk onze projectpagina