VB-Groep

Van Miltenburg behaalt Safety Culture Ladder statement

15 maart 2023

Van Miltenburg Bouw & Onderhoud heeft in februari 2023 het Safety Culture Ladder (SCL) statement behaald. Op 16 februari hebben we de officiƫle verklaring ontvangen van Normec NCK, de certificerende instelling die de aanvraag heeft beoordeeld.

Om de verklaring in ontvangst te mogen nemen heeft Van Miltenburg een zelfbeoordeling van de veiligheidscultuur uitgevoerd, een analyse hiervan gedaan op basis van trede 2 van de SCL en een actieplan opgesteld met diverse verbeterpunten. Een van de acties is dat projectleiders maandelijks een werkplekinspectie uit zullen voeren op projecten van collega-projectleiders. De komende jaren voert Van Miltenburg het opgestelde actieplan uit; de voortgang hiervan wordt jaarlijks getoetst.

Veiligheid heeft onze nadrukkelijke aandacht. Het is daarom geweldig om als Van Miltenburg deze stap te maken.

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder, voorheen de Veiligheidsladder, is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn, cultuur en gedrag binnen organisaties te meten op basis van 5 laddertreden. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidscultuur. De SCL stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen met als doel onveilige en ongezonde situaties terug te dringen, met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie, hoe hoger de toegekende trede.

Veiligheid

Bewust Veilig-dag 2022

30 maart 2022

Toon meer