VB-Groep

Renovatie Van Ghent Kazerne Rotterdam

4 juni 2024

In de Rotterdamse wijk Kralingen staat de Van Ghent Kazerne van het Korps Mariniers. Van Miltenburg voert hier in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het programma Verbeteren Defensie Legering (VDL) uit aan legeringsgebouw 020 van de opleidingskazerne, verdeeld over vijf fases. Fases 1 en 2 worden momenteel opgeleverd.

Eén geheel

Het legeringsgebouw bestaat uit vijf delen, waarvan drie uit de late jaren ’70 en twee uit de jaren '90. Deze verschillende bouwperiodes hebben in de praktijk geleid tot aanzienlijke verschillen. De nieuwe situatie moet voor eenheid en consistentie zorgen. 

Werkzaamheden per fase

Het project aan gebouw 020 is gestart in het laatste kwartaal van 2023, en bestaat per deelfase uit het uitvoeren van bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden. Het gaat onder andere om vervanging van vloeren, plafonds, verlichting en sanitaire ruimtes. De eerste twee delen worden momenteel opgeleverd. 

Tegelijkertijd is de afgelopen weken de volgende fase geschouwd. Met een nulmeting is de huidige situatie in kaart gebracht, op basis waarvan de werkzaamheden worden gepland. Volgens de beoogde planning is deze deelfase in het derde kwartaal van 2024 gereed. Het gehele project zal naar verwachting halverwege 2025 worden afgerond.

Vruchtbare samenwerking

Van Miltenburg werkt niet voor het eerst in opdracht van het RVB. Van 2019 tot 2021 werden al vier legeringsgebouwen op het defensieterrein Huis ter Heide bij Zeist gerenoveerd en in 2022 ook gebouw 64 'Algiers' op de van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Dankzij de goede onderlinge sfeer was iedereen bereid extra stappen te zetten voor een beter eindresultaat. Deze positieve instelling zorgt nu ook bij de Van Ghent Kazerne voor een optimaal resultaat!

Renoveren in quarantainegebied Huis ter Heide

Van Miltenburg renoveerde in Zeist vanaf 2019 vier legeringsgebouwen op defensieterrein Huis ter Heide. Tijdens de corona pandemie werd dit terrein een quarantainegebied voor militairen die op uitzending gingen. Lees hier meer over de samenwerking met Defensie tijdens dit bijzondere project.

Bekijk het interview