VB-Groep

Nieuwe directie en nieuwe ambities bij Van Miltenburg

7 februari 2023

Uitbreiding met groot onderhoud/verduurzaming en een substantiƫle toename van omzet. Deze twee doelstellingen bepalen de komende jaren voor een belangrijk deel de strategische koers van Van Miltenburg Bouw & Onderhoud. Aan de nieuwe directie de opdracht om hieraan invulling te geven.

Ad van Miltenburg, die vanaf 1995 mede aan het roer stond van de familieonderneming, heeft per 1 januari 2023 de directiehamer overgedragen aan een tweekoppig team, bestaande uit Volker Wytzes en Arno Vos.

Directie Van Miltenburg, Volker Wytzes en Arno Vos

Op de foto v.l.n.r.: Arno Vos, Ad van Miltenburg en Volker Wytzes

Onderscheid Voorbereiding en Realisatie

Volker Wytzes maakt al sinds 2018 deel uit van het Van Miltenburg directieteam. Hij wordt in de nieuwe organisatie Directeur Voorbereiding. Arno Vos vervult de rol van Directeur Realisatie. Hij brengt een enorme ervaring in zowel woningbouw als utiliteitsbouw met zich mee, opgedaan bij bouwbedrijven als Van Wijnen, Stout en in de afgelopen jaren bij Ballast Nedam Zuid.

Aantrekkelijke propositie corporatiewereld

Van Miltenburg Bouw & Onderhoud staat in de regio Utrecht te boek als een uitermate vakkundig en betrouwbaar bouwbedrijf voor renovatie en transformatie van utilitaire panden, nieuwbouw en verbouw van woningen. En vooral ook voor zeer complexe en uitdagende restauratiewerkzaamheden aan (vaak monumentale) panden en het toekomstbestendig maken van onderwijsgebouwen. Sinds 2018 maakt het bedrijf deel uit van VB Groep, een groep samenwerkende familiebedrijven, actief op het gebied van ontwikkeling en bouw. Gebruikmakend van kennis en innovatiekracht vanuit de groep, wil Van Miltenburg nu ook de corporatiewereld bijstaan in haar enorme verduurzamingsopgave. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor VB GO, een procesmatige en programmatische aanpak van groot onderhoud, voor optimale efficiency en huurderstevredenheid. De tweedeling Voorbereiding-Realisatie binnen de directie brengt de extra organisatiekracht die daarvoor nodig is.

Behoud van de naam

Ad van Miltenburg bouwt zijn betrokkenheid bij het bouwbedrijf geleidelijk af. Hij blijft zich de komende tijd richten op wat kleinere projecten, klantacquisitie en zal de directie bijstaan vanuit een adviserende rol. De familieaandelen zijn overgedragen aan VB Groep, maar de naam Van Miltenburg blijft gewoon op de bouwborden prijken.