VB-Groep

St. Michielsgestel, aanpassingen De Beemden

Plaats Sint Mischielsgestel
Opdrachtgever Zorgcentrum De Beemden te Sint Michielsgestel
BVO circa 1.000 m² van 11.000 m²
Bouwdirectie Molenaar & Bollen & Van Dillen Architecten te Vught
Bekijk alle gegevens

St. Michielsgestel, aanpassingen De Beemden

Voor zorggroep Elden hebben we in twee fases vier woonkamers / ontmoetingsruimte, twee wooneenheden en de balie van de receptie aangepast.

Fase 1
Blok B de woonkamer/ontmoetingsruimte is verbouwd waarvan één op de tweede en derde verdieping.

Fase 2
Blok D hebben we één woonkamer / ontmoetingsruimte verbouwd op de derde verdieping en op de tweede verdieping hebben we twee wooneenheden gemaakt. Op de begane grond hebben we nog een woonkamer / ontmoetingsruimte verbouwd en de balie aangepast.

Tijden de twee fases hebben we door heel het pand glas vervangen in brandwerend glas.
De bouwtijd was twaalf weken waarin fase één eerst klaar moest zijn voor we aan Fase twee konden beginnen.
Het project moest, vanwege het beperken van inkomstenderving, in een extreem korte bouwtijd in de bouwvakantie gerealiseerd worden. Hierbij kwam ook nog een korte voorbereidingstijd, waarbij de installateurs naast de architect als adviseur hebben opgetreden.
Tijdens de uitvoering hebben de installateurs als nevenaannemers onder coördinatie van Huybregts Relou het werk uitgevoerd.
Een en ander heeft geleid tot een prettige en effectieve samenwerking, waarbij de verschillende partijen, goed op elkaar hebben ingespeeld en waarbij ieder in zijn eigen discipline een coöperatieve rol heeft gehad.

E – installateur; Nikkelen Electrotechniek
W – Installateur; Croon Wolter & Drost BV

Projectdetails

Plaats Sint Mischielsgestel
Opdrachtgever Zorgcentrum De Beemden te Sint Michielsgestel
BVO circa 1.000 m² van 11.000 m²
Bouwdirectie Molenaar & Bollen & Van Dillen Architecten te Vught
Architect Molenaar & Bollen & Van Dillen Architecten te Vught