VB-Groep

Kluisstraat Ommel

Plaats Ommel
Programma Circa 32 woningen in diverse typologieën
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Architect SATIJN plus architecten
Bekijk alle gegevens

Uitbreidingslocatie aan de rand van het dorp

Aan de Kluisstraat/ Kluizendries ligt op dit moment een braak liggend gebied dat ontwikkeld gaat worden naar een woningbouwlocatie. In de toekomstagenda Asten 2030 is door de gemeente als pijlers voor de vitale kernen opgenomen dat er wordt gestreefd naar 1.000+ inwoners voor Ommel. Het initiatief ‘Ommel 1.000+’ komt vanuit de dorpsraad en dient ervoor te zorgen dat er in Ommel weer aanbod wordt gecreëerd waardoor inwoners in Ommel kunnen blijven wonen danwel weer terugkomen. De herontwikkeling van de locatie aan de Kluisstraat/ Kluizendries is een logische ontwikkellocatie om Ommel te vergroten.

Projectdetails

Plaats Ommel
Programma Circa 32 woningen in diverse typologieën
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Architect SATIJN plus architecten